• home_photo1
  • home_photo2
  • home_photo3
  • home_photo4
  • home_photo5

יהל הוא ארגון חינוכי המציע תכניות התנדבות ועשייה חברתית בישראל. שאיפתנו היא לחבר בין אנשים שיעבדו יחדיו במטרה לחולל שינוי אישי וחברתי.

 

ארגון יהל עובד יד ביד עם שותפים בישראל ובחו"ל בעלי תפיסת עולם דומה. אנו מציעים תכניות חינוכיות לקבוצות מחו"ל המבקשות לחוות את ישראל שמעבר לאוטובוס התיירים ורוצות לתרום תרומה משמעותית לחברה הישראלית. מטרתנו היא להציע תכניות מבוססות-קהילה שהינן מעמיקות ובנות-קיימא.

 

תכניות יהל מתבססות על שלושה מרכיבים עקריים:

 

התנדבות 

עבודת התנדבות בתחומים שונים כגון סיוע בלימודים, עבודה בגינות קהילתיות, פעילויות נוער ויוזמות לשיפור סביבתי הכוללות נקיון, צביעה וגינון.

 

למידה 

לימוד מעמיק הכולל מפגשים קבוצתיים, פגישות עם חברי קהילה ויזמים חברתיים, סיורים וסמינרים.

 

השתלבות חברתית 

חיים, למידה ועבודה בצוותא עם עמיתים מקהילות מקומיות.